by Agyness Deyn .

queueing

At sinha stanic

1 comment

  1. Jojo
    07:05 8 Apr 2013
    Srbija treba odgovoriti reerciocitptom i dati ista prava Hrvatima u Sremu , Banatu, Bačkoj , Beogradu itd. Znači gde ih nema 35 % nema latinice , nema prava kao dosad neka smanje apetite a ako im ne odgovara neka idu u lepu njihovu da uživaju demonokratiu koji njihovi primenjuju na Srbe u Krajini i Hrvatskoj.

Comment